« powrˇt

Jerzy Duda Gracz najpopularniejszym powojennym polskim malarzem!

Najpopularniejszym polskim powojennym malarzem w opinii publicznej jest Jerzy Duda-Gracz (1941-2004). W przeprowadzonym - na zlecenie Fundacji Conspero - w dniach 4-8 pa┬╝dziernika br. przez TNS OBOP ogólnopolskim badaniu 18% ogó┬│u Polaków uwa┬┐a, ┬┐e najpopularniejszym polskim malarzem po 1945 roku jest Jerzy Duda-Gracz, drugie miejsce w rankingu popularno┬Âci zajmuje Zdzis┬│aw Beksi├▒ski (11%), a trzecia pozycja nale┬┐y do Jerzego Nowosielskiego (6%). W dalszej kolejno┬Âci najpopularniejszymi malarzami uznani zostali Tadeusz Brzozowski (3%) oraz Jan Tarasin, Roman Opa┬│ka czy Janina Kraupe-┬Žwiderska (1%). Wi├¬kszo┬Â├Ž spo┬│ecze├▒stwa (58%) nie potrafi wskaza├Ž najpopularniejszego malarza, którego rozwój twórczo┬Âci przypada┬│ po 1945 roku. Zwi┬▒zane jest to – jak wskazali badani – z brakiem orientacji w temacie sztuki wspó┬│czesnej. O tym, ┬┐e najpopularniejszym polskim powojennym malarzem jest Jerzy Duda-Gracz przekonani s┬▒, m.in.: absolwenci wy┬┐szych uczelni (25%).

Opiek├¬ nad dziedzictwem artystycznym malarza sprawuje krakowska Fundacja CONSPERO, która w 2005 roku w ramach XV Mi├¬dzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina zorganizowa┬│a w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej wielk┬▒ wystaw├¬ „Chopinowi Duda-Gracz”, wydarzenie które obejrza┬│o blisko 50 000 zwiedzaj┬▒cych. Cykl malarski „Chopinowi” Dudy-Gracza jest ostatnim z wielkich projektów zrealizowanych przez artyst├¬ i stanowi interpretacj├¬ wszystkich utworów skomponowanych przez Fryderyka Chopina, na ekspozycj├¬ sk┬│ada si├¬ 294 obiekty – akwarele, obrazy olejne, tkaniny. Wystawa „Chopinowi Duda-Gracz”, w formie pokazu elektronicznego, znalaz┬│a si├¬ w programie narodowej prezentacji podczas ┬Žwiatowej Wystawy EXPO 2005 w Japonii. W latach 2005-2007 Fundacja CONSPERO zorganizowa┬│a blisko pi├¬├Ždziesi┬▒t wystaw malarza, a w lutym bie┬┐┬▒cego roku zarz┬▒d Fundacji CONSPERO podpisa┬│ wspólnie z Prezydentem Miasta Krakowa list intencyjny w sprawie powo┬│ania w Krakowie muzeum artysty. Na mocy podpisanego porozumienia ustalono, i┬┐ wi├¬kszo┬Â├Ž prac Jerzego Dudy-Gracza obecnie przechowywanych przez spadkobierców trafi do tworzonego muzeum, w krakowskich zbiorach znajdzie si├¬ tak┬┐e cykl „Chopinowi Duda-Gracz”.

5 listopada mija trzecia rocznica ┬Âmierci prof. Jerzego Dudy-Gracza (1941-2004), na ten dzie├▒ Poczta Polska zaplanowa┬│a emisj├¬ znaczka pocztowego z wizerunkiem artysty oraz koperty okoliczno┬Âciowej.